person
lock


به چه روشی می توان از خدمات پشتیبانی تیم فنی آتنا استفاده کرد؟

پشتیبانی از طریق ایمیل
سرعت و سهولت دسترسی به Email برای تمامی کاربران باعث شده تا بسیاری از آنها ترجیح بدهند از این کانال ارتباطی برای برقراری ارتباط با واحد پشتیبانی استفاده کنند. مطمئن باشید بلافاصله پس از دریافت email شما فرآیند رسیدگی و ارائه خدمات آغاز خواهد شد. صندوق پستی atna@behdasht.gov.ir همواره منتظر دریافت پیامهای شما می باشد.

رابطین محترم:
جهت مشاهده گزارشات دوم و سوم آتنا می تونید از طریق لینک زیر اقدام بفرمائید.

گزارش دوم آتنا (اقدامات فرآیندی)
گزارش سوم آتنا (اقدامات خروجی محور)

با احترام/دبیرخانه آتنا